Ochrana osobních údajů

 
ZÁKONNÉ ZPRACOVÁNÍ

Zpracovatelem Vašich (dále také „Vy”, „Zákazník”) osobních údajů na webových stránkách internetového obchodu eNoty.eu (dále jen „e-shop eNoty.eu”) je obchodní společnost Blesk Market s.r.o. se sídlem Ostravská 544, 735 41 Petřvald, IČO: 26432668 (dále jen „my”, „Blesk Market”). Veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem o zpracování osobních údajů č.110/2019 Sbírky zákonů ČR (dále jen „Sb.”) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tj. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů všeobecně známé pod zkratkou GDPR (dále jen „GDPR”).


 

Níže jsou popsány naše zásady ochrany osobních údajů v těchto sekcích:

1   Jaké osobní údaje zpracováváme a jejich účel
2   Komu předáváme Vaše osobní údaje
3   Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme
4   Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
5   Zabezpečení osobních údajů

 

1   JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A JEJICH ÚČEL

1.1  Pokud nás kontaktujete prostřednictvím našich webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě, které používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali. Těmito údaji jsou:

 • Vaše jméno a příjmení,
 • e-mailová adresa,
 • telefonní číslo.

1.2  Pokud si na našich webových stránkách zakoupíte zboží, pro uzavření a splnění obchodní transakce potřebujeme určité údaje o Vás. Těmito údaji jsou:

 • Vaše jméno a příjmení,
 • dodací a fakturační adresa,
 • e-mailová adresa,
 • telefonní číslo.

Jestliže nakupujete na společnost pak také:

 • název společnosti,
 • IČO,
 • DIČ.

1.3  V případě, že si u nás zakoupíte zboží, Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o novinkách, akcích a slevách v našem internetovém obchodě. Z odebírání obchodních sdělení se můžete kdykoliv odhlásit kliknutím na odkaz v patičce emailů nebo zasláním žádosti na info@enoty.eu.

1.4  V případě, že si na našich webových stránkách založíte zákaznický účet zpracováváme také osobní údaje, které nám o sobě prostřednictvím svého účtu poskytnete, včetně historie Vašich nákupů u nás, vytváření seznamu oblíbených položek pro další nákup a za účelem zasílání nabídek našeho zboží.

1.5  Automaticky zpracováváme i cookies, malé textové soubory, které vzniknou navštívením každé webové stránky. Jedná se o standardní nástroj pro ukládání informací o používání webových stránek. Na našich webových stránkách používáme soubory cookies k následujícím účelům:

 • zapamatování si přihlášeného uživatele,
 • uskutečňování přidávání do košíku a objednávání,
 • anonymizované vyhodnocování pohybu uživatelů po webu.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování. Pokud si však přejete omezit zpracovávání cookies k výše zmíněným účelům na našich webových stránkách můžete tak učinit používáním internetových prohlížečů (např. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari) v anonymním prohlížecím režimu.

2    KOMU PŘEDÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

2.1  Vaše osobní údaje předáváme v nezbytném rozsahu třetím subjektům jedná-li se o Vámi zvoleného dopravce doručujícího Vámi objednané zboží. Těmito údaji jsou:

 • Vaše jméno a příjmení,
 • dodací adresa,
 • telefonní číslo.

2.2  Za účelem zjišťování spokojenosti Zákazníka s nákupem poskytujeme provozovateli portálu Heureka.cz, v rámci programu Ověřeno zákazníky

 • e-mail Zákazníka, který si v e-shopu eNoty.eu koupil zboží (dále také „Kupující”). 

Právním základem pro zpracování je oprávněný zájem správce (č. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) spočívající ve zjišťování spokojenosti Kupujícího s nákupem. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předaný e-mail Zákazníka použít výhradně za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky. Zasílání dotazníků se týká všech Kupujících, kteří neodmítli zasílání obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti (č. 480/2004 Sb.), a je prováděno po každém nákupu v e-shopu eNoty.eu. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky nebude dotazník Kupujícímu dále zasílán.

2.3  Naše společnost nemá údaje o platebních kartách, kterými u nás platíte (v případě platby kartou online). Údaji o vašich platebních kartách disponuje pouze zabezpečená platební brána a příslušná bankovní instituce.

3    JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME

3.1  Vaše údaje zpracováváme po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi.

3.2  V případě udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů (dle bodu 1.1, 1.2, 1.3) budou Vaše osobní údaje uchovány po dobu 5 let, nebo do odvolání takového souhlasu. Pro odvolání souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů stačí zaslat zprávu s žádostí na info@enoty.eu. Z odebírání obchodních sdělení se můžete také kdykoliv odhlásit kliknutím na odkaz v patičce emailů.

3.3  Osobní údaje týkající se Vašeho zákaznického účtu (dle bodu 1.4), včetně údajů v něm obsažených, budeme zpracovávat do té doby, než si jej zrušíte. Jestliže, si u nás vytvoříte zákaznický účet a neprovedete u nás po dobu 5 let žádný nákup, pak po uplynutí této doby si vyhrazujeme právo takový účet smazat.

3.4  Ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci).

4   VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

4.1  právo na přístup k osobním údajům,
4.2  právo na opravu,
4.3  právo na výmaz,
4.4  právo na omezení zpracování údajů,
4.5  právo vznést námitku proti zpracování,
4.6  právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.
 

Vysvětlení vašich práv plynoucích ze zpracování osobních údajů najdete níže.

Všechna tato práva můžete uplatnit tím, že nás kontaktujete na adrese info@enoty.eu.

 

4.1  Právo na přístup: Můžete nás kdykoliv požádat, abychom vám zaslali přehled vašich osobních údajů. Současně máte právo na přístup k následujícím informacím týkajících se vašich osobních údajů:

 • jaké jsou účely zpracování vašich osobních údajů,
 • jaké jsou kategorie dotčených osobních údajů,
 • kdo, kromě nás, jsou příjemci vašich osobních údajů,
 • plánovaná doba, po kterou budou vaše osobní údaje uloženy
 • zdali máte právo požadovat od nás opravu nebo výmaz vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování,
 • informace o zdroji osobních údajů, pokud jsme je nezískali od vás.

4.2  Právo na opravu: Můžete nás kdykoliv požádat o opravu, změnu či doplnění Vašich osobních údajů, které jsou chybné nebo neúplné. Změny v osobních údajích lze sdělit správci buď prostřednictvím svého uživatelského účtu, nebo oznámením změn osobních údajů na adresu správce info@enoty.eu.

4.3  Právo na výmaz: Dále můžete žádat, abychom údaje o vás vymazali (výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat, např. faktury či dobropisy). Pokud vaše osobní údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, může být vaše žádost odmítnuta (např. pokud za vámi evidujeme neuhrazenou pohledávku či v případě probíhajícího reklamačního řízení).

S výjimkou případů uvedených výše máte právo na výmaz v těchto případech:

 • vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • zpracování je protiprávní,
 • vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • ukládá nám to zákonná povinnost.

4.4  Právo vznést námitku: Některé vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo na základě našeho oprávněného zájmu. Vznesete-li námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

4.5  Právo na omezení zpracování: Máte právo na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, v následujících případech:

 • popíráte přesnost vašich osobních údajů,
 • vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně,
 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků,
 • vznesl/a námitku dle předchozího bodu.

Jinými slovy, dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy.

4.6  Podání stížnosti: Máte-li za to, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

5    ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jelikož nám záleží na tom, aby Vaše údaje byly u nás v bezpečí pravidelně kontrolujeme jejich zabezpečení a jejich ochranu průběžně zdokonalujeme. Všechna Vaše data jsou uložena na našich vlastních zabezpečených serverech.

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou součástí Všeobecných obchodních podmínek a nabývají účinnosti dne 24.10.2019.